Grahok,apnar baby ki shudhumatro buker dudh khai na formula milk o dichchen ? Sathe shordi ba shashkosto ache ? Amader janan.  Ai  dhoroner kashi hoi gorom theke thanda lege .Er jonno kichu jinis kore upokrito hote paren:- - Apnar baby jodi buker dudh  khai ,take ta bar bar khete din - shishur ghore jeno porjapto porimane alo-batash probesh kore sedike lokhkho rakhun - shishur jeno gorome gheme thanda na lagte pare sedike kheyal rakhun- shishur shash nite kono rokom somoshsha hochche kina sedike lokhkho rakhben- Dhulobali,tibro gorom theke shishuke dure rakhunErpor o kashi na komle ba ersathe shaskosto hole ,druto ekjon Shishurog bisheshogger poramorsho nin.

পরিচয় গোপন রেখে ফ্রিতে শারীরিক, মানসিক এবং লাইফস্টাইল বিষয়ক যেকোনো প্রশ্ন করতে পারেন Maya অ্যাপ থেকে। অ্যাপের ডাউনলোড লিঙ্কঃ http://bit.ly/38Mq0qn


প্রশ্ন করুন আপনিও